• Does your business, charity or school want a bespoke webinar to support your use of digital tools?A yw’ch busnes, elusen neu ysgol eisiau gweminar pwrpasol i gefnogi’ch defnydd o offer digidol?
  • Sessions can be via Teams, Zoom or Meet and take as little as 30min in length and importantly at a time to suit you. A post webinar recording will be provided for all staff to revisit.Gall sesiynau fod trwy Teams, Zoom neu Meet a chymryd cyn lleied â 30 munud o hyd ac yn bwysig ar amser sy’n addas i chi. Darperir recordiad gweminar ar ôl y sesiwn i’r holl staff ailedrych arno.
  • Get in touch today to request a quote.Cysylltwch heddiw i ofyn am ddyfynbris.

Coming Up!

Click an event to register